Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Orgànica Logo del portal

 • Seminaris i aules per a activitats tutorials
 • Seminari del Departament de Química Orgànica
 • Reserva d'aules per a activitats puntuals en la web de consergeria de la Facultat de Química

Laboratoris

Aulari tipus informàtic

 • Aules d'Informàtica de la Facultat de Química, per a classes presencials en les quals es requerisca l'ús d'ordinadors.

Biblioteca i sales d'estudi

 • Biblioteca de Campus, per a ús de llibres, revistes, sales d'estudi, sales de treball en grup, etc.

Mitjans virtuals disponibles

Vies d'accés a la informació pública

En l'apartat 4.1 es poden trobar les vies d'accés a la informació pública prèvia a la preinscripció i matrícula dels estudiants (pàgina web, tauler d'anuncis, etc.)

Accés a recursos bibliogràfics

Els estudiants tenen accés a un gran nombre de revistes i publicacions periòdiques així com bases de dades a través de la web de la biblioteca de la Universitat o de les pàgines web pròpies d'aquestes revistes.
També es pot accedir a un extens catàleg de llibres científics en format electrònic a través de l'aplicació "Trobes" del servei de biblioteques i documentació.

Informació pública durant el desenvolupament del Màster

En la pàgina web de la Facultat de Química, i en la pàgina web pròpia del Màster Universitari en Química Orgànica, es mantindrà durant tot el curs la informació rellevant sobre el mateix i a més s'inclourà el calendari d'activitats i d'exàmens corresponents a les assignatures de l'els quadrimestres del curs acadèmic.

Accés a la informació interna, comunicació i adquisició de recursos docents dels estudiants

 • Llista de correu pròpia del Màster
  • Els estudiants, professors i personal tècnic i d'administració participants en el Màster, formen part, durant la seua realització, de la llista de correu, pròpia del Màster i que facilita la comunicació ràpida i simultània entre tots els membres.
 • Espai virtual propi del Màster
  • La direcció del Màster i el professorat tindran accés a la carpeta pròpia del Màster (carpeta muqo), que es trobarà a la seua disposició en una zona del disco.uv.es habilitada per a açò en la qual podran incloure els arxius que consideren útils per al desenvolupament del Màster.
   Els estudiants, podran accedir a aquesta carpeta per a disposar de tots els arxius dipositats.
 • Aula Virtual
  • Es disposa de l'Aula Virtual de la UV que permet multitud d'activitats i comunicació, entre professors i estudiants de forma recíproca, introducció de materials docents i diversos recursos per a l'ensenyament-aprenentatge i aquells aspectes directament relacionats amb l'avaluació contínua, comunicar les qualificacions, horaris de consulta o revisió, enviament i recepció de notícies que permeten als diferents col·lectius mantenir-se al dia en tot allò de caràcter urgent, que pel seu interès es fa imprescindible ser utilitzat.

Altres serveis generals propis de la UV

Els serveis de la UV que col·laboren més directament en la docència i gestió administrativa del Màster Universitari en Química Orgànica són:

Així mateix, existeixen altres serveis cooperatius d'interès, als quals se'ls demana la necessària ajuda i assessorament: