Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Orgànica Logo del portal

El present Màster té com a objectiu prioritari una iniciació a la recerca i l'especialització professional: La nostra societat actual precisa professionals capaços de desenvolupar, tant en el camp de la recerca bàsica com en el de la indústria, activitats en les quals la química orgànica juga un paper fonamental com són la síntesi de materials d'interès tecnològic, la síntesi de fàrmacs i d'altres compostos amb activitat biològica, etc. El Màster en Química Orgànica que es proposa permetrà que els estudiants adquirisquen una formació sòlida en Química Orgànica, tant teòrica com a pràctica, que els capacitarà per a optar tant a una carrera professional en l'àmbit de la indústria química o farmacèutica com a una carrera acadèmica a través de la realització d'una Tesi Doctoral.

Els continguts recollits en la nova proposta d'estudis suposen una formació extensiva en una gran varietat d'àmbits de la Química Orgànica i estaran impartits, a més de per els Professors del Departament, per especialistes reconeguts de diferents matèries que garanteixen una formació exhaustiva i de qualitat dels estudiants. Addicionalment, el treball fi de màster completa la formació adquirida en les matèries teòriques per a adquirir els hàbits i destreses necessaris en un laboratori de recerca de química orgànica.

Amb aquest Màster, per tant, es pretén proporcionar una formació en Química Orgànica avançada amb especial èmfasi en el seu aspecte experimental, abastant amb açò tant els aspectes científics en l'àmbit de la recerca com els aplicats i tecnològics en cadascuna de les matèries triades. Els i les estudiants adquiriran en aquest Màster el conjunt d'aptituds, coneixements i destreses requerits per a exercir les activitats professionals en les quals pot veure's implicat un/a professional de la química orgànica, tant en l'àmbit acadèmic com en la indústria. Un caràcter específic dels estudis és la formació en Química Farmacèutica en els diversos aspectes relacionats amb el seu vessant industrial en l'apartat de recerca i el de producció.

Els egressats/as del programa, a més de poder seguir una carrera investigadora o acadèmica en l'àrea, tindran una formació molt apreciada per la indústria química en general i per la indústria químic-farmacèutica en particular. Com en moltes altres activitats industrials, sembla evident que les empreses i el sector solament podran sobreviure als reptes creats per la globalització i la deslocalització industrial intensificant el component científic, tecnològic i d'innovació. El programa formatiu del Màster persegueix precisament aconseguir que els nostres estudiants egressats/as disposen d'una excel·lent preparació teòric-pràctica que els situe en posició de trobar un lloc de treball interessant en el mercat europeu, a més de contribuir així al fet que el sector químic i químic-farmacèutic espanyol done un salt de qualitat. Per tant, l'entorn d'influència del Màster no es restringeix únicament a la província de València, sinó a tot el territori nacional, amb evidents influències en països de la Unió Europea.