Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Orgànica Logo del portal

La selecció dels estudiants, la du a terme la comissió acadèmica sobre les bases següents:

  • Expedient acadèmic (80%).
  • Coneixements d’anglès superiors al mínim exigit (10%).
  • Altres mèrits del currículum (10%).

La valoració de l’expedient acadèmic dels candidats i candidates és ponderada, és a dir, es té en compte la puntuació mitjana de la titulació de la universitat de procedència. Es consideren mèrits addicionals el coneixement d’idiomes, estar en possessió de titulacions addicionals, la realització de cursos especialitzats rebuts, i altres mèrits rellevants.