University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research and Development in Biotechnology and Biomedicine Logo del portal

Jornada Científica 2020

  • January 30th, 2020
Image de la noticia

9h15                    Acte de benvinguda

9h30-10h             Dr. M. Luisa Gil Directora del Màster. Directrius de presentació i defensa dels TFMs del curs 2019-2020.

10h-11h               Dr. M. Luisa Gil Evaluació del curs. Enquestes de satisfacció dels estudiants.

11h-11h30           Dr. M. Luisa Gil Presentació general del Màster dirigida a estudiants de quart curs dels Graus de BCB i BT.

11h30-12h           Descans-Café.

12h- 13h              Dr. Jesús Plá Universitat Complutense de Madrid “Mecanismes d'adaptació de Candida albicans a l'estat comensal”

13h-14h               Dr. Pilar D’Ocon Coordinadora de l'assignatura Biomedicina i societat. “Del laboratori als mitjans de comunicació: la importància (i la dificultat) de difondre ciència a la societat”.