University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research and Development in Biotechnology and Biomedicine Logo del portal

La Universitat de València imparteix, des del curs 2009-2010 i dins de l'àrea de Ciències, el grau de “Bioquímica i Ciències Biomèdiques” (BCB) i el grau de “Biotecnologia” (BT), que conjuntament constitueixen una aposta en ferma per les titulacions en l'àmbit de les Biociències Moleculars. Des del seu inici i de forma repetida al llarg dels cursos impartits, aquests graus han estat entre els més demandats, com es reflecteix en les altes notes de cort (12,258 per a BCB i 11,717 per aBT en el curs 2014-15). A més, presenten una taxa d'èxit al llarg d'aquests quatre cursos propera al 90%. Per tant, es pot afirmar que l'oferta a nivell de grau de la Universitat de València en aquest àmbit de la ciència és altament satisfactòria.

El disseny dels màsters actualment vigents va ser anterior a la implantació d'aquests graus. Aquest fet ha provocat que els graus actuals manquen d'una continuació natural en un postgrau relacionat en l'oferta de la nostra universitat. Els actuals màsters oferits per la UV, es focalitzen en aspectes clínics. Tot açò porta a l'alumnat dels citats graus a la cerca de màsters en l'àmbit de les Biociències Moleculars en altres universitats espanyoles o europees. Considerem que l'existència d'un màster que possibilite la formació de postgrau de l'alumnat egressat dels nostres graus de BT i BCB és d'importància estratègica per a la UV.