University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research and Development in Biotechnology and Biomedicine Logo del portal

El coneixement en Ciències Biomèdiques i Biotecnologia té un vessant de transferència indubtable, ja que està sent aplicat al desenvolupament de noves teràpies, productes i serveis. Els mètodes desenvolupats en aquestes àrees subjauen als últims avanços més destrossadors en medicina i agricultura i, per tant, contribueixen a millorar el nostre medi ambient, el nostre benestar econòmic i la nostra salut. Alguns assoliments de rellevant transcendència de les últimes dècades, com l'obtenció de cultius transgènics, la millora animal i vegetal, la bioremediació, la producció industrial de medicaments i molècules d'interès farmacèutic, el reconeixement del potencial de les cèl·lules mare en la teràpia cel·lular, l'ús dels avanços en virologia per a la teràpia gènica, el diagnòstic molecular de malalties genètiques per a la seua detecció precoç o el disseny de dianes terapèutiques, el desenvolupament de models animals o cel·lulars de patologies humanes, la farmacologia personalitzada o els avanços en reproducció assistida es fonamenten en el coneixement generat en el marc de les Ciències Biomèdiques i la Biotecnologia.

El màster seria impartit fonamentalment per professors de la UV de les Facultats de Ciències Biològiques, Farmàcia, Medicina i Odontologia, Econòmiques i Dret, així com per especialistes convidats dels diversos centres de recerca biomèdica i d'empreses de base biotecnològica majoritàriament de l'entorn valencià.