University of Valencia logo Logo del portal

  • Universitat de València

El coneixement en Ciències Biomèdiques i Biotecnologia té un vessant de transferència indubtable, ja que està sent aplicat al desenvolupament de noves teràpies, productes i serveis. Els mètodes desenvolupats en aquestes àrees subjauen als últims avanços més destrossadors en medicina i agricultura i, per tant, contribueixen a millorar el nostre medi ambient, el nostre benestar econòmic i la nostra salut. Alguns assoliments de rellevant transcendència de les últimes dècades, com l'obtenció de cultius transgènics, la millora animal i vegetal, la bioremediació, la producció industrial de medicaments i molècules d'interès farmacèutic, el reconeixement del potencial de les cèl·lules mare en la teràpia cel·lular, l'ús dels avanços en virologia per a la teràpia gènica, el diagnòstic molecular de malalties genètiques per a la seua detecció precoç o el disseny de dianes terapèutiques, el desenvolupament de models animals o cel·lulars de patologies humanes, la farmacologia personalitzada o els avanços en reproducció assistida es fonamenten en el coneixement generat en el marc de les Ciències Biomèdiques i la Biotecnologia.

El màster seria impartit fonamentalment per professors de la UV de les Facultats de Ciències Biològiques, Farmàcia, Medicina i Odontologia, Econòmiques i Dret, així com per especialistes convidats dels diversos centres de recerca biomèdica i d'empreses de base biotecnològica majoritàriament de l'entorn valencià.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy