University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research and Development in Biotechnology and Biomedicine Logo del portal

L'objectiu del programa és oferir una formació d'alta qualitat que permeta a l'alumnat egressat d'aquest màster integrar-se en activitats de recerca, innovació i desenvolupament en centres de recerca bàsica o sanitària o en empreses del sector farmacèutic, biotecnològic o biomèdic.

Així mateix, s'oferiran assignatures de formació en els aspectes empresarials i industrials que comporta la Biotecnologia. Aquesta part serà impartida per professionals del sector empresarial i professors de la UV amb experiència en la trucada “bioeconomia”. En totes les assignatures es contemplen metodologies docents basades en l'exposició de problemes actuals de l'àmbit de la recerca, desenvolupament i innovació per investigadors de l'àmbit i fonamentades en la discussió de problemes i maneig de bibliografia especialitzada actual, així com la introducció a les metodologies més avançades. El màster inclouria, a més, un treball de recerca de 30 crèdits, en laboratoris de recerca de la UV, dels instituts col·laboradors, de les empreses del Parc Científic de la UV, de la Asociación de Empresas Biotecnológicas de la Comunitat Valenciana BIOVAL o de la Asociación Española de Bioempresas ASEBIO, per a afavorir la formació investigadora de l'alumnat.

El alumnat d'aquest màster ha de posseir una adequada base en Biociències Moleculars i una alta motivació per la recerca i el desenvolupament, ser capaç de treballar en entorns multidisciplinaris amb iniciativa pròpia i mostrar qualitats creatives i d'innovació.