University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research and Development in Biotechnology and Biomedicine Logo del portal

Vídeos de divulgació científica

  • June 4th, 2021
Image de la noticia

S’ha inclòs una nova secció en la pàgina web del màster, en la qual es poden consultar els vídeos de divulgació científica elaborats pels estudiants d’aquest nivell durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021.

Aquests vídeos s’han desenvolupat com a part del programa de l’assignatura Biomedicina i Societat, i han sigut realitzats per equips formats per estudiants del màster en R+D en Biotecnologia i Biomedicina. L’activitat s’enquadra dins d’un projecte d’innovació docent acreditat pel Servei de Formació  Permanent i  Innovació Educativa de la Universitat de València   durant els cursos 2019-20 (UV-SPFIE_PID19- -1095580) i 2020-21 (UV-SFPIE_PID-1350829).

Els projectes consisteixen en l’elaboració de notes de premsa i vídeos sobre resultats obtinguts per diferent s grups d’investigació de la Universitat de València  . Cada projecte ha sigut realitzat per un equip multidisciplinari amb estudiants del màster en R+D en Biotecnologia i Biomedicina juntament amb un estudiant del doctorat en Biomedicina i Biotecnologia, que actuava com a estudiant mentor, i que estava integrat en els grups d’investigació objecte del treball. Els projectes han sigut revisats per professors del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació.

Amb aquests projectes s’aconsegueixen dos objectius: que els estudiants es familiaritzen amb les eines per a la divulgació científica i que el material elaborat, en difondre’s per les xarxes socials, resulte útil per a donar a conèixer la investigació biotecnològica i biomèdica que es desenvolupa a la Universitat de València. A més, els vídeos també poden ser útils com a complement per a la docència universitària de pregrau o per a l’ensenyament secundari.

 

 

TEMES DESENVOLUPATS, GRUPS D’INVESTIGACIÓ PARTICIPANTS I ENLLAÇ ALS VÍDEOS

2020-21

 

Insecticides del demà

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Control biotecnològic de plagues. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València       

INVESTIGADOR: Joan Ferré Manzanero

ENLLAÇ AL VÍDEOhttps://youtu.be/ss2izks-m7k

 

Limfòcits detectius de tumors cerebrals

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Neurobiologia molecular. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València.

INVESTIGADOR: Pablo Martí

ENLLAÇ Al VÍDEO:  https://youtu.be/f-hbafr03qe

 

El tumor cerebral més maligne: acostant-nos al seu diagnòstic precoç

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Neurobiologia molecular. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València.

INVESTIGADORA:  Sacramento Ferrón

ENLLAÇ Al VÍDEO:  https://youtu.be/envklhrjani

 

Vitamina D i aneurisma aòrtic

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Estudi de receptors nuclears. Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA. Universitat de València. 

INVESTIGADORA:  Laura Piqueras

ENLLAÇ Al VÍDEO: https://youtu.be/f-2lli4dtt8

 

La ciència a casa: NO et creuràs el que passa després d’una infecció per Candida  albicans!!

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Immunologia de les infeccions fúngiques. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València. 

INVESTIGADORÉS: M. Luisa Gil, Alberto Yáñez

ENLLAÇ Al VÍDEO:   https://youtu.be/xb6kl5z8ffk

 

Cerca de tractaments per a la malaltia de Parkinson

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Genètica Molecular del Desenvolupament i Models Biomèdics. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València. 

INVESTIGADORÉS: Nuria Paricio, Francisco J. Sanz, Cristina Solana

ENLLAÇ Al VÍDEOhttps://youtu.be/-7wtvrtoge8

 

2019-20

 

Connexió Lab: Immunitat

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Immunologia de les infeccions fúngiques. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València 

INVESTIGADORÉS: M. Luisa Gil, Alberto Yáñez

ENLLAÇ Al VÍDEOhttps://youtu.be/3uu3q-hje7e

 

Insect doctors

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Control biotecnològic de plagues. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València .

INVESTIGADOR: Salvador Herrero

ENLLAÇ Al VÍDEOhttps://www.youtube.com/watch?v=uc7vdzduu2m&feature=youtu.be

 

Distròfia miotònica

GRUP D’INVESTIGACIÓ:  Genòmica traslacional. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València. 

INVESTIGADOR: Rubén Artero

ENLLAÇ Al VÍDEOhttps://youtu.be/soj1hcp-esm

 

Paper positiu de la inflamació

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Neurobiologia molecular. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València. 

INVESTIGADORA:  Isabel Fariñas

ENLLAÇ Al VÍDEOhttps://youtu.be/9o_rnbklj30

 

Càncer i fibrosi

GRUP D’INVESTIGACIÓ: Genòmica funcional de llevats. Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat de València. 

INVESTIGADOR: Paula Alepuz Martínez

ENLLAÇ Al VÍDEOhttps://youtu.be/m13s8zgxj38