University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

LLISTATS DEFINITIUS I REGISTRE EN L'APLICACIÓ DE MATRÍCULA

  • October 19th, 2021
Image de la noticia

És IMPRESCINDIBLE que les persones admeses al curs es registren en l'aplicació de matrícula des de hui dimarts dia 19, fins a les 23:59 hores del pròxim dijous dia 21 d’octubre de 2021.

Aquest registre és exclusiu per a la plataforma de les activitats de Formació, no es correspon amb el registre inicial que es va fer per a presentar la sol·licitud i es realitza en menys de dos minuts.

Prem ací per a veure com fer-ho                                                        Prem ací per a accedir

Aquest registre es un requisit obligatori per fer la matrícula/pagament.

El dia 22 d’octubre publicarem els passos per fer la matrícula/pagament del curs durant el període del 26 al 28 d’octubre de 2021.

Llistat definitiu de persones admeses

Llistat definitiu de persones en continuació d'estudis

Llistat definitiu de persones en llista d'espera

Llistat definitiu de persones excloses

Preu del curs

El Consell encara no ha publicat el Decret corresponent a les taxes dels serveis acadèmics del curs 2021/2022, llavors aplicarem el Decret 106/2020, de 7 d’agost, del Consell, d’aprovació de taxes per prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/21 (DOGV 13.08-2020) i el preu del curs serà 897,60€ (60 crèdits a 14,96€).

En el cas del alumnat amb crèdits pendents d’aprovació matriculats per primera vegada al curs 2019/2020 o prèviament, el preu del crèdit es 28,35€.

Quan el Consell publique el Decret de taxes per al curs 2021-2022, si fora necessari, es faran els ajustos necessaris.

En cas de l’alumnat que ha presentat la documentació acreditativa d’exempció, s’aplicarà el descompte que corresponga al moment de la matrícula/pagament.

El curs no suposa cap pagament per l’alumnat matriculat per primera vegada al curso 2020-2021. No obstant això, per a confirmar la matrícula s'haurà de fer igualment el procés de pagament fins al final, on es generarà un rebut d'import zero.