University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

Planificació Pla d'Estudis

Curs 2021-22

 

 

MÒDUL 1 GENÈRIC (16 crèdits)

Bloc Contingut Període Crèdits 
1.1 Història i evolució del sistema educatiu espanyol 03/11/2021 - 12/11/2021 2
1.2 Tutoria i Orientació 08/11/2021 - 17/11/2021 2
1.3 Comunicació 15/11/2021 - 19/11/2021 1
1.4 Desenvolupament de l’alumnat 15/11/2021 - 29/11/2021 3
1.5 Atenció a la diversitat i respecte a les diferències 22/11/2021 - 10/12/2021 4
1.6 Família, societat i educació 07/12/2021 - 16/12/2021 2
1.7 Desenvolupament sostenible. Objectius 2030
04/04/2022 - 13/04/2022
2

 

MÒDUL 2 ESPECÍFIC (20 crèdits)

Bloc Contingut Període Crèdits 
2.1 Innovació i iniciació a la investigació educativa 17/01/2022 - 31/01/2022 3
2.2 Aprenentatge i ensenyament a la Formació Professional 29/11/2021 - 14/01/2022 6
2.3 Orientació professional.  Accés al món laboral. 31/01/2022 - 24/02/2022 5
2.4 Ferramentes TIC 28/02/2022 - 09/03/2022 2
2.5 Formació al llarg de la vida 14/03/2022 - 02/04/2022 4

 

MÒDUL 3 ESPECÍFIC (2 crèdits)

Bloc Contingut Període Crèdits 
3

Formació específica de l’especialitat:

 • Cuina i Pastisseria
 • Estètica
 • Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble
 • Manteniment de Vehicles
 • Mecanització i Manteniment de Màquines
 • Patronatge i Confecció
 • Perruqueria
 • Producció en Arts Gràfiques
 • Serveis de Restauració
 • Soldadura
 • Modalitats d'Ensenyaments esportius de règim especial
13/12/2021 - 22/12/2021 2

MÒDUL 4 PRÀCTICUM (20 crèdits)

El Pràcticum començarà a partir de l'10 de gener i haura de finalitzar abans del el 12 d'abril. Es realitzarà en col·laboració amb les institucions educatives que impartisquen els ensenyaments corresponents establerts per les administracions educatives. La coordinació del curs comunicarà als participants el centre educatiu on realitzaran aquest mòdul, així com el tutor assignat, amb suficient antel·lació i mitjançant el correu electrònic que el participant haja indicat en el moment de la matrícula, i la publicació a l'aula virtual del curs.