Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic de FP Logo del portal

Pràcticum

Es pot consultar l’oferta de centres de cada titulació, grau i família professional o centre d’ensenyaments especials d’esports al següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes
 

El termini per a sol·licitar centre de pràctiques serà del 3 al 13 de decembre de 2020 i es realitzarà mitjançant la plataforma virtual del curs.

Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat.

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d'aportar obligatòriament i en el moment que se'ls sol.licite, una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més informació clica ací.