Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic de FP Logo del portal

Planificació Pla d'Estudis

Curs 2019-20

 

 

MÒDUL 1 GENÈRIC (16 crèdits)

Bloc Contingut Període Crèdits 
1.1 Història i evolució del sistema educatiu espanyol 18/11/2019 - 24/11/2019 2
1.2 Tutoria i Orientació 18/11/2019 - 24/11/2019 2
1.3 Comunicació 16/12/2019 - 23/12/2019 1
1.4 Desenvolupament de l’alumnat 25/11/2019 - 15/12/2019 3
1.5 Atenció a la diversitat i respecte a les diferències 07/01/2020 - 02/02/2020 4
1.6 Família, societat i educació 10/02/2020 - 16/02/2020 2
1.7 Desenvolupament sostenible. Objectius 2030
23/03/2020 - 27/03/2020
2

 

MÒDUL 2 ESPECÍFIC (20 crèdits)

Bloc Contingut Període Crèdits 
2.1 Innovació i iniciació a la investigació educativa 17/02/2020 - 08/03/2020 3
2.2 Aprenentatge i ensenyament a la Formació Professional 07/01/2020 - 09/02/2020 6
2.3 Orientació professional.  Accés al món laboral 24/02/2020 - 22/03/2020 5
2.4 Ferramentes TIC 23/03/2020 - 29/03/2020 2
2.5 Formació al llarg de la vida 23/03/2020 - 26/04/2020 4

 

MÒDUL 3 ESPECÍFIC (2 crèdits)

Bloc Contingut Període Crèdits 
3

Formació específica de l’especialitat:

 • Cuina i Pastisseria
 • Estètica
 • Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble
 • Manteniment de Vehicles
 • Mecanització i Manteniment de Màquines
 • Patronatge i Confecció
 • Perruqueria
 • Producció en Arts Gràfiques
 • Serveis de Restauració
 • Soldadura
 • Modalitats d'Ensenyaments esportius de règim especial
10/02/2020 - 16/02/2020 2

MÒDUL 4 PRÀCTICUM (20 crèdits)

El Pràcticum començarà el 13 de gener i finalitzarà el 3 d'abril. Es realitzarà en col·laboració amb les institucions educatives que impartisquen els ensenyaments corresponents establerts per les administracions educatives. La coordinació del curs comunicarà als participants el centre educatiu on realitzaran aquest mòdul, així com el tutor assignat, amb suficient antel·lació i mitjançant el correu electrònic que el participant haja indicat en el moment de la matrícula, i la publicació a l'aula virtual del curs.