Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Eleccions sindicals: 1 desembre 2022, de 9:30 a 18:00 hores

  • 29 de novembre de 2022
Eleccions sindicals: 1 desembre 2022, de 9:30 a 18:00 hores

Resum resultats eleccions 2018-2022:

Resultats provisionals 2022

 

Vot presencial: 1 de desembre 2022, de 9.30 a 18.00 hores

On he de votar de manera presencial?

Ubicació de les Meses Electorals

Junta de PDI       Junta de PAS       Comité de Empresa

 

Aclariments

Eleccions Comité d'Empresa

Cal tindre en consideració a quin Col·legi es pertany, ja que nhi ha dos:

Col·legi de Tècnics i Administratius (personal laboral PDI: Associats, Ajudants Doctor i Contractats Doctor), el personal laboral PAS, personal laboral de projectes d'investigació)

Col·legi d'Especialistes i no qualificats (personal laboral PAS i alguna persona de personal laboral de projectes d'investigació)

Eleccions Junta de PDI

Cal tindre en compte que a aquest Col·legi només pertanyen els funcio​naris (TEU,  TU, CEU, CU).

 

Programa electoral

Què ha fet SATTUi els darrers 4 anys?

Aspectes generals

PAS

PDI - PI

 

Candidatures SATTUi:

PDI          PAS         Comité d'Empresa

Cens:

PDI          PAS         Comité d'Empresa

 

Com votar anticipadament

Quan? Del 18 al 28 de novembre, a l'horari habitual dels registres de entrada

On votar anticipadament? En qualsevol Oficina de Registre de la UVEG, inclosa la del teu centre.

On recollir la papereta? De 9.00 a 14.00 h.

Campus de Blasco Ibañez – Edifici de Rectorat en els Serveis de RH (PAS i PDI).

Campus de Burjassot - Facultat de Matemàtiques.

Campus de Tarongers – Facultat d'Economia.

A la Secció sindical de SATTUi.

Podeu sol·licitar més informació en la Secció sindical SATTUi (96 38 64959 / 722 23 08 04) (sattui@uv.es).

Procés votació anticipada

  1. Introduir el vot en el sobre que et faciliten i tancar-lo, sense cap indicació ni inscripció.
  2. Aquest sobre s'introduirà en un altre de major dimensió (Convenient portar-ho per si no t'ho faciliten), en el qual a més, introduïm còpia del DNI (o document acreditatiu). No es tancarà el sobre fins que el funcionari acredite la còpia del DNI amb l'original.
  3. Cal in​dicar en el sobre exterior el Col·legi Electoral al qual es vota (Junta de PDI, Junta de PAS o Comité d'Empresa).
  4. Presentar-ho el sobre obert en qualsevol Registre d'entrada de la Universitat.
  5. T'has d'identificar, NINGÚ no pot fer-ho per tu.

Enllaç a la informació institucional de la UVEG:

Informació en general

​Calendari electoral

Junta de PDI

Junta de PAS

Comité d'Empresa

Normativa del vot per correu

Veure instruccions del vot anticipat