Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Mesa Negociadora: divendres 3 de març de 2023

  • 28 de febrer de 2023
Mesa Negociadora: divendres 3 de març de 2023

CONVOCATORIA DE MESA NEGOCIADORA

3 de març de 2023 

 

ORDRE DEL DIA (els documents adjunts son els acordats en MN):

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Informació de la Secretaria General sobre l'elaboració de lanormativa de convivència de la Universitat de València.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 1.2 del Reglament per a l'estabilització del professorat associat.

4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de l’oferta d’ocupació pública de PDI per a l’any 2023.

5. Aprovació, si escau, dels criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València per al curs 2023-2024.

6. Aprovació, si escau, del Reglament del professorat emèrit de la Universitat de València.

7. Torn obert de paraules.

 

RESUM DE SATTUi

Com veieu, la reunió de Mesa Negociadora té bàsicament 3 temes, tots ells de PDI: criteris de promoció/estabilització del professorat, oferta de places PDI per al pròxim curs i el reglament per a nomenar professorat Emèrit.

Respecte als primers temes, s’han aprovat per unanimitat, tant els criteris de promoció/estabilització, incloent-hi els del Professorat Associat acreditat, com l'oferta de places de PDI, tant noves com de promoció, que com ja us anunciàrem, aquest proper curs en seran (relativament) moltes.

No obstant això, no va córrer la mateixa sort la proposta de nou reglament per al nomenament/contractació de Professorat Emèrit. El vicerector, malgrat haver incorporat moltes de les propostes que els sindicats li plantejàrem en la primera de les reunions prèvies a la MN, no volgué incorporar les que li presentàrem en la segona reunió prèvia (la del 23 de febrer), malgrat que hi coincidim diversos sindicats, i que sintetitzà en un únic document un company representant d'UGT.

Aquestes discrepàncies van ser principalment en dos aspectes: (1) la importància que el vicerector li dona al fet d’haver ocupat càrrecs per a ser triat com a Professor/a Emèrit/a, condició que de cap manera admetem, almenys, tres sindicats; i (2) que siga el mateix departament qui inicie (o no) el tràmit de les propostes de Professor/a Emèrit/a, i no la persona interessada. En aquest últim aspecte coincidim la majoria de sindicats que ha de ser la o el propi interessat qui ho sol·licite i que el departament ha de tindre l'obligació de tramitar totes les sol·licituds presentades pels i les candidates que complisquen els requisits. Perquè el Consell de Govern (que és l'òrgan que ha d'estudiar els mèrits i decidir) resolga.

Davant la negativa del vicerector a canviar aquests aspectes, la proposta d'aquest nou reglament només va rebre el suport de CCOO, com imaginàvem. Pel que el nou reglament no ha estat aprovat, “havent de” mantindre’s l'anterior, encara en vigor. No obstant això, tant gerent com el vicerector, després de la votació, van fer comentaris que ens porten a pensar que podria ser aprovat sense tindre en compte la Mesa Negociadora. Certament, ho poden fer. Però ens va estranyar aquesta actitud, no sols perquè una de les promeses electorals de l'actual Rectora va ser que no s'aprovaria cap proposta que no tinguera el suport de la Mesa Negociadora, sinó perquè, en realitat, el text que ens va presentar el Vicerector de Professorat, especialment en la seua primera versió, és encara un text verd (no “eco” sinó immadur), precipitat i amb molts forats, que ni tan sols millora l'anterior. Que convindria treballar una mica més, i així li ho hem dit al vicerector. I la majoria de les i els representants sindicals en la MN ens hem oferit a fer-ho, si se'ns permet i concedeix una mica més de temps, per a obtindre un text consensuat, a la mesura del reconeixement que es pretén donar al nostre actual i futur Professorat Emèrit.

Ens tindran en compte o no? Prompte ho sabrem!

 

Accés al document acordat per CGT, CSIF, SATTUi, STEPV i UGT i presentat en la Mesa Negociadora del dia 3 d'abril de 2023.