Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

Normativa

Recomanacions

 • Informe del grup de treball sobre el punt final humanitari en l'experimentació animal per a la investigació biomèdica: aspectes ètics, legals i pràctics. Article original en anglés publicat en Laboratory Animals (2005) 8, 5-12.
 • Experimental animal urine collection: a review. B. T. Kurien t'al. 2004; 38: 333-361.
 • Analysis of physiological and behavioural parameters in mice after remolque clipping as newborns. D. C. Schaefer t'al. Laboratory Animals, 2010; 44: 7-16.
 • Refinement of animal use-assessment and alleviation of pain and distress. P. Flecknell, Laboratory Animals, 1994; 28: 222-231.
 • Informe del grup de treball sobre transport establit per la societat per a la ciència de l'animal de laboratori (lassa) . Article original en anglés publicat en Laboratory Animals (2005) 39, 1-39.
 • Informe de la reunió de treball sobre refinament en rosegadors. Article original en anglés publicat en Laboratory Animals (1998) 32, 233-259.
 • Punció en la vena safena per a l'obtenció de mostres sanguínies del ratolí, la rata l'hàmster, el jerbuet, el cobai, el furó i el visó. Article original en anglés publicat en Laboratory Animals (1998) 32, 364-368.
 • Refinant els procediments per a l'administració de substàncies. Article original en anglés publicat en Laboratory Animals (2001) 35, 1-41.
 • Recomanacions per a l'eutanàsia dels animals d'experimentació: part 1. Articles originals en anglés publicats en Laboratory Animals (1996) 30, 293-316 i (1997) 31, 1-32.
 • Recomanacions per a l'eutanàsia dels animals d'experimentació: part 2. Articles originals en anglés publicats en Laboratory Animals (1996) 30, 293-316 i (1997) 31, 1-32.
 • Recomanacions de FELASA (federació d'associacions europees de les ciències de l'animal de laboratori) per als controls de sanitat en les unitats experimentals de ratolins, rates, hámsteres, jerbus, cobais i conills. Informe del grup de treball de felasa sobre la salut dels animals, acceptat per la junta directiva de felasa, novembre 1995. Article original en anglés publicat en Laboratory Animals (1996) 30, 193-208.
 • Extracció de sang en els mamífers i aus de laboratori. Primer informe del grup conjunt de treball bva/frame/rspca/ufaw sobre el refinament. Article original en anglés publicat en Laboratory Animals (1993) 27, 1-22.

Comissió d'Ètica en la Investigació Experimental

La Comissió d'Ètica en la Investigació Experimental de la Universitat de València és un òrgan de caràcter consultiu i assessor al qual correspon l'avaluació dels problemes ètics que es plantegen en el desenvolupament dels projectes d'investigació que s’hi duguen a terme.