UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2019

Bases de la convocatòria

Data publicació DOGV: 27/05/2019

Resolució provisional de sol·licituds admeses

Correcció d´errades

Resolució definitiva de sol·licituds admeses

Resolució de candidatures seleccionades

Resolució de persones guanyadores

DOCUMENTS PER A LA DESCÀRREGA

PREMIS I AJUDES

Per a la categoria STARTUP, després de la valoració de totes les candidatures preseleccionades per les cinc universitats, es concedeixen tres premis de 9.000 , 5.000 i 2.500 a les empreses que presenten les millors iniciatives emprenedores, innovadores i viables comercialment.

Per a la categoria JUNIOR, després de la valoració de totes les candidatures preseleccionades per les cinc universitats, es concedeixen tres premis de 750 als emprenedors amb un projecte empresarial que encara no estiga constituït com a empresa o a empreses de nova creació amb una idea de negoci innovadora.

REQUISITS

En la categoria STARTUP, hi pot participar qualsevol microempresa o pime amb activitat comercial i seu social a la Comunitat Valenciana i amb una antiguitat mínima d'un any i màxima de quatre anys.

En la categoria JUNIOR, hi poden participar, de forma individual o col·lectivament, persones emprenedores amb un projecte empresarial que encara no estiga constituït com a empresa. A més, també poden optar als premis empreses amb seu a la Comunitat Valenciana i amb una antiguitat màxima d'un any.

En totes dues categories, almenys una de les persones fundadores de l'empresa o del projecte d'innovació ha de ser egressada, estudiant o estar vinculada a la Universitat de València.

SOL·LICITUDS

Termini de presentació: Des del 28/05/2019 fins al 13/09/2019