UVcooperacióUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD)

S'entén la Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) com el conjunt d'activitats dutes a terme per la comunitat universitària i orientades a la transformació social als països més desfavorits, en pro de la pau, l'equitat, el desenvolupament humà i la sostenibilitat mediambiental en el món, transformació en la qual l'enfortiment institucional i acadèmic tenen un important paper.

Així ho recull el Codi de conducta de les Universitats en matèria de Cooperació al Desenvolupament, un text creat i aprovat en el si de la Comissió d'Internacionalització i Cooperació de la CRUE en 2015 i que ha sigut ratificat internament per 53 de les 76 universitats espanyoles. 

Des dels anys 90, les universitats han assumit un creixent protagonisme en la cooperació al desenvolupament, creant estructures solidàries per a fer-la efectiva i han posat en marxa un ampli ventall d'activitats encaminat a afavorir la solidaritat dels diferents sectors de la comunitat universitària, des de docència i investigació a projectes de cooperació 'per se', passant per l'assistència tècnica amb altres institucions, cooperació educativa o activitats de sensibilització. (Font: www.ocud.es)