UVcooperationUniversity of Valencia Logo del portal

.
.
.
.
.

És un centre de documentació i informació sobre:

 • Cooperació al desenvolupament: països en desenvolupament, ajuda al desenvolupament, ajuda humanitària, cooperació triangular, cooperació Sud-Sud, codesenvolupament...
 • Desenvolupament sostenible: desenvolupament humà, sostenibilitat, estudis sobre el desenvolupament, indicadors, polítiques i programes sobre el desenvolupament, Agenda 2030...
 • Moviments migratoris: emigració i immigració, discriminació racial, educació intercultural, multiculturalitat, persones desplaçades...
 • Organitzacions No Governamentals: ONGDs, solidaritat, voluntariat...
 • Conflictes internacionals: cultura de pau, resolució de conflictes, no violència, asil i refugi...
 • Educació i desenvolupament: Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, sensibilització, pensament crític...
 • Dones i desenvolupament: situació de les dones, feminisme, discriminacions i relacions desiguals, projectes de gènere, violència contra les dones, empoderament, patriarcat...
 • Drets Humans: dret a la salut, dret al desenvolupament, dret a l'aigua, dret ambiental, drets fonamentals, instruments internacionals, indicadors...

 

Quins serveis ofereix?

 

 • Per xarxa: els fons bibliogràfics d'InfoSud es troben al catàleg de la Universitat de València.
 • De manera presencial: atés per una documentalista especialitzada, de dilluns a divendres de 9 a 14h.
 • Atenció a usuaris: sol·licituds d'informació i/o documentació mitjançant formularis.
 • Atenció telefònica: telèfon 96 382 87 96 (extensió: 28796 i extensió: 25045)