UVcooperationUniversity of Valencia Logo del portal

Jornades, cursos i tallers

L'Agenda 2030 aplica els principis de transparència i rendició de comptes són fonamentals en la Responsabilitat Social, per a compartir i rendir comptes dels resultats i impactes de les accions realitzades, dels objectius complerts i dels que no s'han pogut complir.

Es defineix la transparència com el “compromís de les organitzacions d'informar els seus Grups d'Interès sobre les seves activitats, resultats i impactes. Se sol considerar un compromís permeable a les expectatives socials” (Moneva i Lizcano, 2003).

Així mateix, es defineix 'La rendició de comptes' (també designada amb l'anglicisme “accountability”), que va més enllà de la transparència, i implica l'assumpció per part de les organitzacions de les responsabilitats que es deriven de les seves accions i omissions.

Sobre la base d'aquests principis, la comunicació sobre les accions realitzades i els resultats obtinguts ha de ser contínua.

 • Tallers:
 1. IX Jornada de Cooperación Universitaria al Desarrollo: 17 de octubre de 2023
 2. VIII Jornada de Cooperación Universitaria al Desarrollo: 7 de marzo de 2023
 3. VI Universidad de Otoño: 3 y 4 de noviembre de 2022
 4. V Universidad de Otoño: 1, 2 y 3 de diciembre de 2021
 5. VII Jornada CUD: Políticas de Buen Gobierno y Fortalecimiento Institucional, 30 de noviembre de 2021 
 6. I Taller Científico "Jóvenes Investigadores de Programas de Cooperación" de la Universitat de València, 26 de octubre de 2021
 7. IV Foro de la Solidaridad y el voluntariado, 26 de marzo de 2021
 8. VI Jornada CUD: Alianzas y Redes 18 noviembre 2020
 9. IV Universidad de Invierno: 4, 5, 6 de marzo de 2020
 10. III Jornada Ética 11 y 12 de diciembre de 2019
 11. V Jornada CUD Ideatón: Maratón de ideas para la consecución de los ODS: 13 de noviembre de 2019
 12. II Foro Voluntariado y sostenibilidad, 22 febrero de 2019
 13. III Universidad de Invierno: 18, 19, 20 de febrero de 2019
 14. Agendas Edusionadas: 29 junio de 2018
 15. II Edición del concurso Campaña de Comunicación de los ODS, 2018
 16. I Concurs per a la Campanya de Comunicació sobre els ODS, 2018
 17. II Universitat d hivern 7, 8, 9 de febrero de 2018
 18. VI Jornada CUD: La Cooperación universitaria al desarrollo, 14 de marzo de 2018
 19. I Foro de la Solidaridad y el voluntariado 16 febrero de 2018
 20. Ciclo de conferencias. Comunicación para el desarrollo, 11 de mayo de 2017
 21. I Universitat de Tardor: 9, 10 y 11 de noviembre de 2016