Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

38 edició, juliol de 2021

  • July 12th, 2022
Image de la noticia

'Canvis, una mirada calidoscòpica', va ser el lema de la 38 edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, celebrada al juliol de 2021. 

El lema feia referència a l'any anterior, 2020, en el qual tots els habitants del planeta van patir canvis dràstics. Alguns es van produïr a conseqüència de les mesures imposades per a frenar la pandèmia. No obstant això, la majoria d'ells tenia el seu origen en processos i dinàmiques que ja estaven en marxa molt abans de l'aparició del virus en Wuhan. En aquesta edició es va reflexionar sobre la naturalesa i abast d'aquestos canvis, amb persones expertes en diverses parcel·les de la realitat que van propiciar una mirada calidoscòpica per indagar en els patrons polimòrfics projectats per aquestos canvis, així com en els mecanismes ocults que els activen.

Canvis, no sols climàtics, que afecten les ciutats i el món rural, la vigilància, el control ciutadà i de la sanitat, l'oci, el consum, el turisme, les relacions internacionals, l'educació, les cures, la relació entre espècies, els ecosistemes, el model alimentari, el treball, l'economia i les finances. La cita plantejava diverses preguntes, com ara quins han sigut canvis i quins solament promeses de canvi, si es tracta de canvis transitoris o permanents, si són canvis generats per la nova conjuntura o llargament anunciats, si estan afectant de la mateixa manera els diferents territoris, si s''observen diferències de gènere, de classe, de raça, d'ètnia, o si han sigut produïts per un element extern als éssers humans o de manera antropogènica. També es qüestionava si hem interioritzat els canvis, obedientment, de manera acrítica o han suposat una vertadera revolució de les consciències i actituds, si ha canviat la manera d'exercir el poder, i si suposen una privació dels nostres drets fonamentals o es tracta de canvis emancipatoris.

Mitjançant aquestes preguntes es proposaven diversos eixos que ajudaren a determinar la naturalesa de cada canvi així com inspirar les reflexions de les i els ponents.

Links: