Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

En l'últim any la vida de tots els habitants del planeta ha patit canvis dràstics. Alguns s'han produït a conseqüència de les mesures imposades per a frenar la pandèmia. No obstant això, la majoria d'ells té el seu origen en processos i dinàmiques que ja estaven en marxa molt abans de l'aparició del virus en Wuhan. Des de la Universitat d’Estiu pretenem reflexionar sobre la naturalesa i abast d'aquestos canvis. Per això, volem convidar a persones expertes en diverses parcel·les de la realitat per a, a través d'una mirada calidoscòpica, indagar en els patrons polimòrfics projectats per aquestos canvis, així com en els mecanismes ocults que els activen.

Canvis, no sols climàtics, que afecten les ciutats i el món rural, la vigilància, el control ciutadà i de la sanitat, l'oci, el consum, el turisme, les relacions internacionals, l'educació, les cures, la relació entre espècies, els ecosistemes, el model alimentari, el treball, l'economia i les finances. Però, quins han sigut canvis i quins solament promeses de canvi? Es tracta de canvis transitoris o permanents? Són canvis generats per la nova conjuntura o llargament anunciats? Estan afectant de la mateixa manera els diferents territoris? S'observen diferències de gènere, de classe, de raça, d'ètnia? Han sigut produïts per un element extern als éssers humans o de manera antropogènica? Els hem interioritzat, obedientment, de manera acrítica o han suposat una vertadera revolució de les consciències i actituds? Ha canviat la manera d'exercir el poder? Hem passat de la governança a la governamentalitat? Suposen una privació dels nostres drets fonamentals o es tracta de canvis emancipatoris?

Mitjançant aquestes preguntes proposem diversos eixos que ajuden a determinar la naturalesa de cada canvi així com inspirar les reflexions de les i els ponents.

 

Carme Melo

Directora del CIG-UV