Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

El CIG-UV és un espai universitari fruit, en origen, de la presència en Gandia amb motiu de l’organització de la Universitat d’Estiu i la posterior consolidació amb seu i projecte propi. La col·laboració necessària de l’Ajuntament de Gandia dóna lloc a una realitat que ancora les primeres iniciatives ara fa una trentena d’anys.

A més de l’anomenada Universitat d’Estiu, que ja va per la 36ª edició, el centre té altres activitats relacionades amb la formació, la investigació, la transferència de resultats i la cultura.

Una de les principals activitats és la formació, mitjançant un itinerari per a persones majors de 50 anys, Unimajors.  Així mateix el Centre desenvolupa diversos Postgraus propis de la Universitat de València, formació per a llicenciats i graduats. Alhora s’ofereixen diversitat de cursos, conferències, jornades i d’altres accions formatives tant per alumnes universitaris com professionals amb la intenció d’una continua formació permanent.

La investigació i transferència de resultats és una altra de les accions del Centre, producte de la vinculació amb l’ample ventall d’àrees de coneixement de la Universitat de València, per tal d’acostar els projectes, la investigació, els resultats al nostre entorn comarcal.

La Universitat també actua com a transmissora, difusora, i generadora de cultura. En aquest sentit són nombroses les activitats del centre: concerts, exposicions, taules rodones, presentacions de llibres i d’altres activitats culturals.

El CIG-UV és la presència de la Universitat de València a la comarca, en una acció que transcendeix els límits comarcals. En eixe sentit la relació amb l’entorn és peça clau entre els nostres objectius. Relacions tant amb les institucions públiques fonamentalment ajuntaments, com la xarxa empresarial, les associacions de tot tipus, les organitzacions cíviques…

Tot des d’una universitat pública, al servei de la ciutadania i del territori, per a la millora del medi i de la qualitat de vida dels ciutadans. Pública i valenciana, en un continu caminar cap a la qualitat en totes les seues accions.