Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

La FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, d’acord amb el que es disposa en l’article 7 dels seus Estatuts, té la missió fonamental de cooperar en el compliment de les finalitats de la Universitat de València. Aquesta és una tasca que realitza mitjançant l’encàrrec de gestió efectuat per la Universitat de València, el qual desenvolupa a través de tres grans àrees d’actuació i dels seus serveis generals.

L’experiència i el coneixement de l’entorn sociocultural, formatiu i docent, així com de l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament, proporcionen a la Fundació General les eines necessàries per a configurar-se com un pont, entre la Universitat de València i la societat, de transferència, divulgació, difusió, democratització cultural, formació i solidaritat.

Àrees d'actuació

  1. Cultura i Formació, que engloba l’Àrea d’Activitats Musicals (Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, Orfeó Universitari de València, Escola Coral La Nau, Club Coral La Nau Gran i Colla de Dolçaines), Art Contemporani i gestió de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia, Promoció Cultural i Exposicions (Arts Plàstiques), Patrimoni Cultural i Científic (programes de catalogació i restauració del patrimoni), Arts Escèniques (teatre), Alumni UV, Voluntariat Cultural (participació universitària i ciutadana), UV Gandia (Universitat d’Estiu de Gandia, postgraus i cursos), el Centre de Documentació Europea (información y documentación), l'Hemeroteca Digital, la Xarxa Europea Escena Erasmuhs, l'Aula de Cinema, l'Arxiu Valencià de Disseny, Observatori Cultural, l'Escola Europea de Pensament Lluís Vives i Art i Ment.
  2. Serveis Universitaris, mitjançant UV Ocupació, UV Discapacitat, La Nau dels Xiquets i les Xiquetes - La Nau Jove, La Tenda UV i Incorporació a la UV.
  3. Solidaritat, que inclou Cooperació (Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, sensibilització, beques, Programa 0'7% i InfoSud - Servei d’Informació i Documentació) i el Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP).

Serveis generals

Els Serveis Generals desenvolupen un treball de suport administratiu, informàtic, jurídic i de comunicació a les tres Àrees de la Fundació General de la Universitat de València, així com a diversos projectes i programes de la Universitat de València atenent a l’encàrrec de gestió d’aquesta institució acadèmica.

Els Serveis Generals de la Fundació General són:

  1. Administració (Comptabilitat i Fiscal, Recursos Humans i Tresoreria), dedicat a les tasques comptables, fiscals, de control pressupostari i la gestió de personal, entre altres funcions.
  2. Màrqueting i Comunicació, que dissenya i desenvolupa accions de màrqueting, imatge, publicitat, comunicació i difusió de les activitats i els projectes de l’Entitat.
  3. Informàtica, que dóna suport tècnic informàtic a tots els departaments, els programes i les àrees de la Fundació General.
  4. Jurídic, que elabora dictàmens i emet la seua opinió sobre les diferents vessants civils, mercantils i administratives, i de la normativa específica del sector fundacional.

Constitució de la Fundació

La Fundació General de la Universitat de València, inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, es va constituir per la Universitat de València el 15 de juny de 1983, amb un fons inicial aportat per En Joaquín Maldonado Almenar.