Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

Publicada la sèrie: Píndoles de coneixement per a la creació de treballs acadèmics.

  • 17 d’abril de 2019
 Píndoles de coneixement per a la creació de treballs acadèmics

Professors de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, coordinats pel Vicedegà d’Ordenació Acadèmica Pedro Pérez Soriano, han elaborat una sèrie recursos didàctics en format de vídeo que serviran de suport per a la elaboració de treballs acadèmics pels alumnes. Els materials poden ser interessants per a alumnes de qualsevol titulació.

Es tracta d´aportar als estudiants del Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport habilitats i coneixements transversals a l'hora de dur a terme treballs acadèmics i / o presentacions. A causa de que les matèries es centren en determinades competències i objectius d'aprenentatge, els estudiants solen tenir una manca d'assessorament i / o formació durant el desenvolupament de les matèries, i en moltes ocasions aquests dèficits són solucionats per aprenentatge entre companys / es i / o mitjançant tutories individuals amb el professorat. En aquest context, l'objectiu d'aquest projecte d'innovació educativa és oferir a l'alumnat un suport visual formatiu que sigui útil com a guia en l'elaboració de treballs acadèmics universitaris, i la seva posterior presentació en públic. Per això s'han creat vídeos curts en què es presenten una sèrie de funcions pròpies de programes més utilitzats en l'actualitat per a aquest tipus de treballs (Microsoft Office Word i Microsoft Office Powerpoint), així com indicacions generals que els guiï en una millor qualitat dels seus treballs. A més, aquestes "píndoles" tenen també una gran transferència a la resta de graus de la Universitat de València, ja que l'elaboració de treballs escrits i la seva posterior exposició pública és comú en tots ells, especialment en els Treballs Final de Grau (TFG).

Els vídeos s'han produït en el marc del Pla d'Innovació Educativa de Centre  (Convocatòria d'Innovació) , en col·laboració amb la Unitat d'Innovació Educativa (UDIE) del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE). El SFPIE assigna recursos tècnics i humans als projectes que així ho sol·liciten per a la realització de material didàctic en format de vídeo. Els tècnics del SFPIE realitzen els enregistraments i el muntatge dels vídeos en estreta col·laboració i sota la direcció dels professors.(Altres exemples de vídeos docents)

Els vídeos estan disponibles per  tant al repositori MMedia de la Universitat de València com al canal de YouTube UV-SFPIE al la llista de reproducció "Píndoles de coneixement per a la creació de treballs acadèmics".

Llista d'enllaços: