Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

Resolució de sol·licituds

 

- Grau en Biologia

- Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques

- Grau en Biotecnologia

- Grau en Ciències Ambientals

Oferta de places de pràctiques externes 2021-22

Pràctiques Externes. Convocatòria curs 2021-22

 

 

Enllaços d'interés per a l'estudiant:

 

 

Pràctiques externes curriculars a l'estranger en un país no Erasmus:

 

 La Comissió de Pràctiques de Centre de la Facultat de Ciències Biològiques ha aprovat,amb data 1 de juliol de 2019, que els estudiants admesos per fer pràctiques externes a l'estranger, en un país no contemplat en el programa Erasmus Pràctiques, tingen la possibilitat de que se'ls reconeguen com a curriculars, sempre que la Comissió accepte la proposta de pràctica presentada seguint el procediment específic per aquesta modalitat.

Els estudiants que a 31 de juliol no complisquen els requisits per a matricular-se de les pràctiques Externes però ho aconseguisquen amb les qualificacions obtingudes en el primer quadrimestre del curs i amb la matrícula de l'assignatura finalitzen el grau, podran sol·licitar l'ampliació de matrícula només de les assignatures de TFG i P. Externes, mitjançant la presentació en secretaria de la corresponent sol·licitud, El termini de presentació de sol·licituds ès publicarà durant el mes de febrer.