University of Valencia logo Logo Burjassot Campus Management Unit Logo del portal

Postal Address

Unitat de Campus de Burjassot
Carrer Dr. Moliner, 50
46100 - BURJASSOT

Contact details

Tel.: 96 354 43 01 -  443 05 - 431 96 - 433 69 - 438 63
Fax: 96 354 43 02 

E-mail: unicabu@uv.es

Opening hours

Till 9:00 from 14:00