University of Valencia logo Logo Burjassot Campus Management Unit Logo del portal

Les cartes de serveis constitueixen l'instrument amb què cada unitat de la Universitat de València informa la comunitat universitària i la societat en general sobre els serveis que té encomanats, les condicions en què es presten, els drets dels usuaris i usuàries en relació amb aquests serveis, i els compromisos de qualitat que s'assumeixen en la seua prestació.

Amb aquesta carta de serveis, la Unitat de Gestió del Campus de Burjassot informa les persones usuàries sobre els principals serveis que ofereix i els compromisos assumits, tenint en compte les seues expectatives.

La carta és, per tant, un instrument intern de millora de la qualitat del servei, que reforça l’orientació a les persones usuàries i a la ciutadania en general.