University of Valencia logo Logo Department of Business Administration Logo del portal

Memòria d'Activitats

La Memòria d'Activitats recull l'organització i el conjunt de les activitats formatives, investigadores, de transferència del coneixement i divulgació que realitza el Departament de Direcció d'Empreses cada any