Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

Adaptació a graus

Si ja tens el títol de diplomat/ada o enginyer/a tècnic

En algunes titulacions s'ofereix la possibilitat de realitzar un Curs d'Adaptació per a obtenir el corresponent títol de grau.
És una agrupació d'assignatures que aporten la formació addicional necessària per a poder expedir el títol de grau als diplomats/diplomades o enginyers/enginyeres tècnics que hagen finalitzat els estudis segons plans anteriors, a fi de poder atorgar el títol de grau corresponent.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Diplomat en Infermeria

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Estructura i Funció del Cos Humà I Troncal Obligatori Anatomia humana
    Formació bàsica Anatomia humana
Estructura i Funció del Cos Humà II Troncal Formació bàsica Fisiologia
Control de la Infecció en la Comunitat Troncal Formació bàsica Fonaments de biologia i bioquímica
Fonaments Biològics. Bases Bioquímiques i Biofísiques Troncal    
Ciències Psicosocials Aplicades I Troncal Formació bàsica Fonaments de psicologia en ciències de la salut
Ciències Psicosocials Aplicades II Troncal    
Bioestadística i Demografia Aplicada Troncal Obligatori Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut
    Formació bàsica Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut
Nutrició i Dietètica Troncal Formació bàsica Nutrició i dietètica
Salut Comunitària Troncal Obligatori Salut pública
Mètodes i Tècniques Documentals del Treball Científic Optatiu Obligatori Organització de l'estudi. Eines i tècniques d'informació i documentació
Bases de la Farmacologia Clínica Aplicada a Infermeria Troncal Formació bàsica Farmacologia
Farmacologia Clínica Especial en l'Atenció d'Infermeria Troncal    
Fisiopatologia Medicoquirúrgica I Troncal Formació bàsica Fisiopatologia
Fisiopatologia Medicoquirúrgica II Troncal    
Bases Teòriques de la Infermeria Troncal Obligatori Bases històriques, epistemològiques i ètiques de la disciplina infermera
Cures Bàsiques d'Infermeria I Troncal Obligatori Bases metodològiques de les cures d'infermeria
Metodologia d'Infermeria I Troncal    
Infermeria Comunitària I Troncal Obligatori Infermeria comunitària
Atencions en Problemes Medicoquirúrgics I Troncal Obligatori Infermeria medicoquirúrgica I
Atencions en Problemes Medicoquirúrgics III Troncal Obligatori Infermeria medicoquirúrgica II
Administració dels Serveis d'Infermeria I Troncal Obligatori Gestió i administració dels serveis de salut
Administració dels Serveis d'Infermeria II Troncal    
Procés Biològic de la Dona: Alteracions i Repercussions en la Salut Troncal Obligatori Salut de la dona, de la sexualitat i la reproducció
Salut Maternoinfantil Troncal    
Atenció d'Infermeria al Xiquet Sa Troncal Obligatori Infermeria en la salut infantil i de l'adolescent
Atenció d'Infermeria en els Problemes de Salut del Xiquet Troncal    
Atenció d'Infermeria en els Problemes de Salut dels Ancians I Troncal Obligatori Infermeria en la salut gerontogeriàtrica
Atenció d'Infermeria en els Problemes de Salut dels Ancians II Troncal    
Cures Bàsiques d'Infermeria II Troncal Obligatori Introducció a la pràctica en infermeria
Metodologia d'Infermeria II Troncal    
Legislació i Ètica Professional Troncal Obligatori Ètica i legislació professional
Desenvolupament Comunitari II Optatiu Obligatori Pràcticum I
Atenció d'Infermeria en els Pacients Psiquiàtrics Troncal Obligatori Infermeria psiquiàtrica i salut mental
Infermeria Psiquiàtrica d'Enllaç Troncal    
Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Troncal    
Pràctiques d'Infermeria Infantil Troncal Obligatori Pràcticum II
Pràctiques d'Infermeria Maternal Troncal    
Atenció d'Infermeria al Pacient Crític I Optatiu Obligatori Infermeria en urgències extrahospitalàries, emergències i catàstrofes
Atenció d'Infermeria al Pacient Crític II Optatiu    
Atencions en Problemes Medicoquirúrgics II Troncal Obligatori Pràcticum III
Atencions en Problemes Medicoquirúrgics IV Troncal Obligatori Pràcticum IV
Anglès per a les Ciències de la Salut: Textos Tècnics Optatiu Optatiu Anglès aplicat a les ciències de la salut
Català Específic de les Ciències de la Salut Optatiu Optatiu Català aplicat a les ciències de la salut
Desenvolupament Comunitari I Optatiu Optatiu Desenvolupament comunitari
Desenvolupament Comunitari II Optatiu    
Estructura i Funció del Cos Humà Troncal Obligatori Anatomia humana
    Formació bàsica Anatomia humana
    Formació bàsica Fisiologia
Control de la Infecció en la Comunitat Troncal Formació bàsica Fonaments de biologia i bioquímica
Fonaments Biològics. Bases Bioquímiques i Biofísiques Troncal    
Ciències Psicosocials Aplicades Troncal Formació bàsica Fonaments de psicologia en ciències de la salut
Bioestadística i Demografia Aplicada Troncal Obligatori Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut
    Formació bàsica Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut
Nutrició i Dietètica Troncal Formació bàsica Nutrició i dietètica
Salut Pública Troncal Obligatori Salut pública
Mètodes i Tècniques Documentals del Treball Científic Optatiu Obligatori Organització de l'estudi. Eines i tècniques d'informació i documentació
Farmacologia Clínica Aplicada a Infermeria Troncal Formació bàsica Farmacologia
Fisiopatologia Quirúrgica Troncal Formació bàsica Fisiopatologia
Fisiopatologia Mèdica Troncal    
Fonaments d'Infermeria Troncal Obligatori Bases històriques, epistemològiques i ètiques de la disciplina infermera
    Obligatori Bases metodològiques de les cures d'infermeria
Infermeria Comunitària Troncal Obligatori Infermeria comunitària
Infermeria Medicoquirúrgica I Troncal Obligatori Infermeria medicoquirúrgica I
Administració de Serveis d'Infermeria Troncal Obligatori Gestió i administració dels serveis de salut
Infermeria Maternoinfantil I Troncal Obligatori Salut de la dona, de la sexualitat i la reproducció
Infermeria Maternoinfantil II Troncal Obligatori Infermeria en la salut infantil i de l'adolescent
Infermeria Geriàtrica Troncal Obligatori Infermeria en la salut gerontogeriàtrica
Pràctiques de Fonaments d'Infermeria Troncal Obligatori Introducció a la pràctica en infermeria
Infermeria Medicoquirúrgica II Troncal Obligatori Infermeria medicoquirúrgica II
Legislació i Ètica Professional Troncal Obligatori Ètica i legislació professional
Pràctiques de Salut Pública. Infermeria Comunitària Troncal Obligatori Pràcticum I
Atenció d'Infermeria al Pacient Crònic Optatiu Obligatori Infermeria medicoquirúrgica en situacions especials
Cures Especials d'Infermeria en Traumatologia i Ortopèdia Optatiu    
Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Troncal Obligatori Infermeria psiquiàtrica i salut mental
Pràctiques d'Infermeria Maternoinfantil Troncal Obligatori Pràcticum II
Atenció d'Infermeria al Pacient Crític Optatiu Obligatori Infermeria en urgències extrahospitalàries, emergències i catàstrofes
Pràctiques d'Infermeria Medicoquirúrgica I Troncal Obligatori Pràcticum III
Activitat Física i Promoció de la Salut Optatiu Optatiu Activitat física i promoció de la salut en infermeria
Anglès Aplicat a les Ciències de la Salut. Estratègies de Comunicació Escrita en les Ciències de la Salut Optatiu Optatiu Anglès aplicat a les ciències de la salut
Català Aplicat a les Ciències de la Salut. Estratègies de Comunicació Escrita en les Ciències de la Salut Optatiu Optatiu Català aplicat a les ciències de la salut
Desenvolupament Comunitari Optatiu Optatiu Desenvolupament comunitari
Infermeria de la Salut Laboral Optatiu Optatiu Salut laboral
Pràctiques d'Infermeria Medicoquirúrgica II Troncal Obligatori Pràcticum IV

Diplomat en Infermeria

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Estructura i Funció del Cos Humà I Troncal Obligatori Anatomia humana
    Formació bàsica Anatomia humana
Estructura i Funció del Cos Humà II Troncal Formació bàsica Fisiologia
Control de la Infecció en la Comunitat Troncal Formació bàsica Fonaments de biologia i bioquímica
Fonaments Biològics. Bases Bioquímiques i Biofísiques Troncal    
Ciències Psicosocials Aplicades I Troncal Formació bàsica Fonaments de psicologia en ciències de la salut
Ciències Psicosocials Aplicades II Troncal    
Bioestadística i Demografia Aplicada Troncal Obligatori Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut
    Formació bàsica Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut
Nutrició i Dietètica Troncal Formació bàsica Nutrició i dietètica
Salut Comunitària Troncal Obligatori Salut pública
Mètodes i Tècniques Documentals del Treball Científic Optatiu Obligatori Organització de l'estudi. Eines i tècniques d'informació i documentació
Bases de la Farmacologia Clínica Aplicada a Infermeria Troncal Formació bàsica Farmacologia
Farmacologia Clínica Especial en l'Atenció d'Infermeria Troncal    
Fisiopatologia Medicoquirúrgica I Troncal Formació bàsica Fisiopatologia
Fisiopatologia Medicoquirúrgica II Troncal    
Bases Teòriques de la Infermeria Troncal Obligatori Bases històriques, epistemològiques i ètiques de la disciplina infermera
Cures Bàsiques d'Infermeria I Troncal Obligatori Bases metodològiques de les cures d'infermeria
Metodologia d'Infermeria I Troncal    
Infermeria Comunitària I Troncal Obligatori Infermeria comunitària
Atencions en Problemes Medicoquirúrgics I Troncal Obligatori Infermeria medicoquirúrgica I
Atencions en Problemes Medicoquirúrgics III Troncal Obligatori Infermeria medicoquirúrgica II
Administració dels Serveis d'Infermeria I Troncal Obligatori Gestió i administració dels serveis de salut
Administració dels Serveis d'Infermeria II Troncal    
Procés Biològic de la Dona: Alteracions i Repercussions en la Salut Troncal Obligatori Salut de la dona, de la sexualitat i la reproducció
Salut Maternoinfantil Troncal    
Atenció d'Infermeria al Xiquet Sa Troncal Obligatori Infermeria en la salut infantil i de l'adolescent
Atenció d'Infermeria en els Problemes de Salut del Xiquet Troncal    
Atenció d'Infermeria en els Problemes de Salut dels Ancians I Troncal Obligatori Infermeria en la salut gerontogeriàtrica
Atenció d'Infermeria en els Problemes de Salut dels Ancians II Troncal    
Cures Bàsiques d'Infermeria II Troncal Obligatori Introducció a la pràctica en infermeria
Metodologia d'Infermeria II Troncal    
Legislació i Ètica Professional Troncal Obligatori Ètica i legislació professional
Desenvolupament Comunitari II Optatiu Obligatori Pràcticum I
Atenció d'Infermeria en els Pacients Psiquiàtrics Troncal Obligatori Infermeria psiquiàtrica i salut mental
Infermeria Psiquiàtrica d'Enllaç Troncal    
Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Troncal    
Pràctiques d'Infermeria Infantil Troncal Obligatori Pràcticum II
Pràctiques d'Infermeria Maternal Troncal    
Atenció d'Infermeria al Pacient Crític I Optatiu Obligatori Infermeria en urgències extrahospitalàries, emergències i catàstrofes
Atenció d'Infermeria al Pacient Crític II Optatiu    
Atencions en Problemes Medicoquirúrgics II Troncal Obligatori Pràcticum III
Atencions en Problemes Medicoquirúrgics IV Troncal Obligatori Pràcticum IV
Anglès per a les Ciències de la Salut: Textos Tècnics Optatiu Optatiu Anglès aplicat a les ciències de la salut
Català Específic de les Ciències de la Salut Optatiu Optatiu Català aplicat a les ciències de la salut
Desenvolupament Comunitari I Optatiu Optatiu Desenvolupament comunitari
Desenvolupament Comunitari II Optatiu    
Estructura i Funció del Cos Humà Troncal Obligatori Anatomia humana
    Formació bàsica Anatomia humana
    Formació bàsica Fisiologia
Control de la Infecció en la Comunitat Troncal Formació bàsica Fonaments de biologia i bioquímica
Fonaments Biològics. Bases Bioquímiques i Biofísiques Troncal    
Ciències Psicosocials Aplicades Troncal Formació bàsica Fonaments de psicologia en ciències de la salut
Bioestadística i Demografia Aplicada Troncal Obligatori Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut
    Formació bàsica Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut
Nutrició i Dietètica Troncal Formació bàsica Nutrició i dietètica
Salut Pública Troncal Obligatori Salut pública
Mètodes i Tècniques Documentals del Treball Científic Optatiu Obligatori Organització de l'estudi. Eines i tècniques d'informació i documentació
Farmacologia Clínica Aplicada a Infermeria Troncal Formació bàsica Farmacologia
Fisiopatologia Quirúrgica Troncal Formació bàsica Fisiopatologia
Fisiopatologia Mèdica Troncal    
Fonaments d'Infermeria Troncal Obligatori Bases històriques, epistemològiques i ètiques de la disciplina infermera
    Obligatori Bases metodològiques de les cures d'infermeria
Infermeria Comunitària Troncal Obligatori Infermeria comunitària
Infermeria Medicoquirúrgica I Troncal Obligatori Infermeria medicoquirúrgica I
Administració de Serveis d'Infermeria Troncal Obligatori Gestió i administració dels serveis de salut
Infermeria Maternoinfantil I Troncal Obligatori Salut de la dona, de la sexualitat i la reproducció
Infermeria Maternoinfantil II Troncal Obligatori Infermeria en la salut infantil i de l'adolescent
Infermeria Geriàtrica Troncal Obligatori Infermeria en la salut gerontogeriàtrica
Pràctiques de Fonaments d'Infermeria Troncal Obligatori Introducció a la pràctica en infermeria
Infermeria Medicoquirúrgica II Troncal Obligatori Infermeria medicoquirúrgica II
Legislació i Ètica Professional Troncal Obligatori Ètica i legislació professional
Pràctiques de Salut Pública. Infermeria Comunitària Troncal Obligatori Pràcticum I
Atenció d'Infermeria al Pacient Crònic Optatiu Obligatori Infermeria medicoquirúrgica en situacions especials
Cures Especials d'Infermeria en Traumatologia i Ortopèdia Optatiu    
Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Troncal Obligatori Infermeria psiquiàtrica i salut mental
Pràctiques d'Infermeria Maternoinfantil Troncal Obligatori Pràcticum II
Atenció d'Infermeria al Pacient Crític Optatiu Obligatori Infermeria en urgències extrahospitalàries, emergències i catàstrofes
Pràctiques d'Infermeria Medicoquirúrgica I Troncal Obligatori Pràcticum III
Activitat Física i Promoció de la Salut Optatiu Optatiu Activitat física i promoció de la salut en infermeria
Anglès Aplicat a les Ciències de la Salut. Estratègies de Comunicació Escrita en les Ciències de la Salut Optatiu Optatiu Anglès aplicat a les ciències de la salut
Català Aplicat a les Ciències de la Salut. Estratègies de Comunicació Escrita en les Ciències de la Salut Optatiu Optatiu Català aplicat a les ciències de la salut
Desenvolupament Comunitari Optatiu Optatiu Desenvolupament comunitari
Infermeria de la Salut Laboral Optatiu Optatiu Salut laboral
Pràctiques d'Infermeria Medicoquirúrgica II Troncal Obligatori Pràcticum IV