Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

Curs d'adaptació

S'establirà un itinerari específic per als/les diplomats/des universitaris/àries en Infermeria que vulguen realitzar el Curs d'adaptació. La Comissió Acadèmica del títol de Grau en Infermeria (CAT) examinarà els expedients de l'alumnat que sol·licite aquest curs i dictaminarà els reconeixements que considere pertinents, establint les assignatures que el/la estudiant ha de cursar dins de l'itinerari de formació addicional. Així mateix, per a l'alumnat procedent d'altres universitats o programes distints als de la Universitat de València, la CAT es reserva la potestat d'establir quines matèries-assignatures del grau haurà de cursar.

Asignaturas del curso
Codi Nom Crèdits
34364 Anatomia humana 6
34368 Sociologia, gènere i salut 6
34369 Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut 6
34389 Practicum IV 18
34390 Treball Fi de grau en Infermeria 7,5
34393 Introducció a l'investigació en la disciplina infermera 6