càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Presentem la 1a publicació de la col·lecció ‘Calaix d’eines’ sobre terminologia jurídica i administrativa en castellà, català i aragonés

  • 21 de març de 2023
Portada publicació

Aquest Treball de José Ignacio López Susín ofereix un extens repertori de més de 4.400 entrades de caràcter trilingüe (castellà-català-aragonés), amb l'objectiu que es puga arribar a la normativització i normalització de l'aragonés en l'àmbit jurídic, administratiu i institucional.

La Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València, en col·laboració amb la Càtedra Johan Fernández d’Heredia de llengües i patrimoni immaterial aragonès de la Universidad de Zaragoza, ha editat el llibre “De terminología jurídica y administrativa: Una propuesta trilingüe: castellano/catalán/aragonés” que inicia la col·lecció “Calaix d’eines”. L’autor de l’estudi és el jurista i Director General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón José Ignacio López Susín.

Este treball permet recuperar el llenguatge tècnic i precís ja present en l’aragonès medieval, que permetia delimitar i concretar els conceptes en matèria jurídica. És per aquest motiu que sorgeix la voluntat d’aprofitar la terminologia de què ja disposaven i adaptar-la al vocabulari jurídic actual, així com d’equiparar-la amb les definicions homònimes tant en valencià com en castellà.

L’ampli repertori de terminologia es troba conformat per més de 4.400 entrades de caràcter trilingüe amb l’objectiu de col·laborar en la normativització i normalització de l’aragonès tant en l’àmbit jurídic, com en l’administratiu i l’institucional.