càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

La Unió Europea (UE) té com a finalitat promoure la pau, els seus valors i el benestar dels seus pobles.

 

La UE es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte dels drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als seus Estats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes.

 

En les seues relacions amb la resta del món, la UE afirmarà i promourà els seus valors i interessos i contribuirà a la protecció dels seus ciutadans. Contribuirà a la pau, la seguretat, el desenvolupament sostenible del planeta, la solidaritat i el respecte mutu entre els pobles, el comerç lliure i just, l'erradicació de la pobresa i la protecció dels drets humans, especialment els drets dels infants, així com l'estricte respecte i al desenvolupament del Dret internacional, en particular el respecte dels principis de la Carta de les Nacions Unides.

 

Aquests valors constitueixen la base de la UE i s'estableixen en el Tractat de la Unió Europea i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. La present Càtedra Jean Monnet estudia les mesures necessàries per al foment i el respecte intern, així com la promoció externa dels valors de la UE.

 

Si desitja saber-ne més, consulta:

· Qui va ser Jean Monnet?

· Què són les “Activitats Jean Monnet”?

· Què és una “Càtedra Jean Monnet”?