càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Els objectius operatius de la Càtedra protecció ciutadana i policia Local (PROTECPOL), són els següents:

  • Definició de les polítiques públiques de seguretat mitjançant l'anàlisi rigorosa i objectiu, el desenvolupament d'anàlisis estadístiques sobre els successos i el desvetllament de l'estat de l'opinió pel que fa a la seguretat tal com la senten els ciutadans.
  • Generació tant d'informació tècnica, com demoscópica, necessària per ajustar els serveis públics a les demandes ciutadanes reals.
  • Coneixement de l'evolució dels paràmetres fonamentals de la seguretat, de les amenaces i els conflictes socials; la redefinició dels objectius i contribució a la millora contínua de l'Organització; i ajuda a la presa de decisions dels responsables de la seguretat.
  • Disseny d'un Pla Director, que reculli almenys els següents apartats seqüencials: recopilació de la informació basi; la gestió i tractament estadístic de la informació; redacció d'informes d'anàlisis de situació; i programes de difusió-divulgació científica, mitjançant campanyes de component territorial.

Directora: Dra.Paz Lloria