càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

La Càtedra UNESCO d'Estudis sobre el Desenvolupament es crea per acord signat a Paris el 16 de setembre de 1994 entre la Universitat de València i UNESCO. En abril de 2019 es va signar la renovació del Conveni fins setembre de 2023.

L’objectiu d’aquesta Càtedra és contribuir a través de la investigació, la docència i la difusió al desenvolupament humà sostenible. Anualment publica una convocatoria dirigida a personal de la Univeristat de València que pretén promoure una ciutadania global, coresponsable amb el desenvolupament humà sostenible, els drets humans i l'Agenda 2030 de Nacions Unides. A través d’aquesta convocatòria s'incentiven iniciatives formatives i de sensibilització en matèria de voluntariat, solidaritat i cooperació al desenvolupament humà sostenible que contribuïsquen a conscienciar, formar, transversalitzar, informar, divulgar i sensibilitzar a la comunitat universitària, la seua activitat acadèmica i el seu entorn social.

Les activitats de la Càtedra es desenvolupen en els àmbits següents:

  • Convocatòria d'ajudes per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització.
  • Promoció de l’elaboració i la difusió de materials didàctics sobre la situació de països en desenvolupament.
  • Creació de xarxes d’intercanvis universitaris.

La directora de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament és designada per la Rectora de la Universitat de València. En l’actualitat la seua titular és la professora Dª Carmen Lloret-Català, Delegada de la Rectora per a Cooperació.

La Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament és soci institucional de REEDES des de la constitució d’aquesta xarxa en 2011.