University of Valencia logo Logo Central Service for Experimental Research (SCSIE) Logo del portal

Els projectes d'investigació hauran de sol·licitar una certificació del Comité de Bioseguretat

  • October 24th, 2022
Els projectes d'investigació hauran de sol·licitar una certificació del Comité de Bioseguretat

La UV ho exigeix quan les mostres que utilitzen puguen contindre agents biològics

La UV exigeix que els projectes d'investigació en els quals la mostres que utilitzen puguen contindre agents biològics, hauran de sol·licitar una certificació del Comité de Bioseguretat sobre l'aptitud de les instal·lacions i del nivell de contenció biològica dels laboratoris on es vaja a desenvolupar la investigació.

Per aqueix motiu, abans de processar les mostres hauran d'informar el personal tècnic de la referència d'aquesta certificació.

El link per a sol·licitar-la és:
https://www.uv.es/uvweb/nulles/bioseguridad/formularios-solicitudes/evaluacion-proyectos-1286068309539.html