University of Valencia logo Logo Central Service for Experimental Research (SCSIE) Logo del portal

Cursos de Experimentación con Animales

El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental ofereix una nova edició del "Curs Experimentació amb animals funcions A, B, C y D".

L'objectiu principal d'aquests cursos és la formació del personal que necessite acreditar-se com a personal per a la realització dels procediments (funció A+B+C) o Personal per a realitzar el disseny dels projectes i procediments (funció D) segons el RD 53/2013 y Orden ECC/566/2015.