Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal


Convocatòria de Mesa Negociadora, dimecres 1 de febrer de 2023 a les12:00 hores.

ORDRE DEL DIA.


1. Constitució de la Mesa Negociadora i modificació del seu reglament. Proposta.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Proposta.  Text aprovat.
3. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball del PDI de la Universitat de València de l’any 2022. Proposta - Relació places modificades. Text aprovat.
4. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de la carrera professional 2023-2025. Proposta. Text aprovat.
5. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2023. Proposta Addenda UV - Calendari - Proposta Addenda CGT - Text aprovat.
6. Torn obert de paraules.