Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Convocatòria de Mesa Negociadora, dimecres 3 d'abril de 2023 a les 09:00 hores.

ORDRE DEL DIA.

  1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. Proposta.  
  2. Proposta de modfificació del Reglament de teletreball del PAS de la Universitat de València. Text de la ModificacióProposta de Nou Reglament. Text aprovat
  3. Torn obert de paraules.