Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria de Mesa Negociadora, dimecres 3 d'abril de 2023 a les 09:00 hores.

ORDRE DEL DIA.

  1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. Proposta.  
  2. Proposta de modfificació del Reglament de teletreball del PAS de la Universitat de València. Text de la ModificacióProposta de Nou Reglament. Text aprovat
  3. Torn obert de paraules.