Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria de Mesa Negociadora, divendres 5 de juliol de 2023 

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Proposta.
  2. Aprovació, si escau de la proposta de modificació del Reglament de Selecció del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de València. Proposta
  3. Aprovació, si escau, del Reglament de Creació y Gestió de Borses de Treball del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis de la Universitat de València. Proposta
  4. Torn obert de paraules.