University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

DIRECT AL COR DEL SISTEMA


FRONT a les malalties i desassossecs que ens produeix el Sistema que exigeix valoracions laborals que no sempre s’ajusten a criteris professionals i ètics, i provoquen un desgast emocional que el cos transforma en problemes físics, VOLEM un entorn de treball de qualitat que integre des de l’accessibilitat, que respecte el medi ambient i l’enriquiment personal i social de tots i totes. VOLEM ser valorades, reconegudes i recolzades i sentir que el nostre treball té un sentit i és apreciat.

FRONT a la temporalitat i la precarietat que ens dona el Sistema, amb excessos i programes de PAS inacabables, o personal investigador eternament temporal de convocatòria en convocatòria, o professorat “fals” associat sense altra dedicació, i amb salaris de misèria, VOLEM l’estabilització dels llocs de treball, tant de professorat com de personal d’administració i de d’investigació. Hem d’anar més enllà de sentències judicials i propiciar un treball digne i de qualitat.

FRONT A l’explotació del sistema que contamina la universitat amb sobrecàrregues de treball impossibles d’assumir i amb problemes per a conciliar les nostre vides, VOLEM una Universitat per a les persones, on s’augmenten les plantilles per poder repartir el treball, i distribuir la riquesa.

FRONT a l’externalització dels treballs que promou el sistema per dividir-nos en personal de primera i de segona i allunya la defensa conjunta dels nostres drets. VOLEM una Universitat que reconega i dignifique el treball de tot el personal, no volem normalitzar una estructura que margina les persones.

FRONT a les desigualtats del sistema i la seua universitat patriarcal, que continua aplicant les mateixes lògiques masclistes malgrat l’arribada d’algunes dones a la seua cúpula, VOLEM polítiques que erradiquen els assetjaments dins de la universitat i afavorisquen la igualtat de TOTES les dones.

FRONT al deteriorament de les universitats públiques, imposat pel Sistema, que permet introduir universitats privades, elitistes i que fracturen la societat, VOLEM una universitat pública, laica, integradora i gratuïta; amb mitjans suficients per a dur a terme les seues funcions amb dignitat, i afavorir la igualtat d'oportunitats per a TOTES les persones.

FRONT a la universitat de l'excel·lència que li agrada al Sistema, amb la quantitat de rebombori d'actes, premis, rànquings elitistes i publireportatges institucionals que omplin la web de la Universitat, VOLEM una Universitat que es preocupe pel seu estudiantat, perquè reba la formació necessària per a convertir-se en persones preparades, tan professionalment com humana, i amb vocació de servei a la societat;

FRONT a la lògica economicista del Sistema que limita les possibilitats d'investigació a la seua rendibilitat econòmica , VOLEM una universitat que afavorisca la generació i la transferència del coneixement a la societat per a millorar-la.

Però, sobretot, FRONT a un sistema que ens vol dòcils i sense resposta, VOLEM una plantilla que participe en la defensa dels seus drets, que es mobilitze i reivindique.


Descàrrega el PROGRAMA COMPLET