University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València data 30 d’octubre de 2019

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.TEXT
  2. Informe sobre el procés d’actualització del  Manual per a l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat de València. TEXT
  3. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis per a l’any 2019. TEXT
  4. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 3/2019 de PAS de la Universitat de València. TEXT
  5. Torn obert de paraules
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy