University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 29 de març de 2019.

 ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. TEXT
 2. Aprovació, si escau, del III Pla d’Igualtat de la Universitat de València. TEXT
 3. Aprovació, si escau, de la distribució de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2019 per a PDI de la Universitat de València. TEXT
 4. Aprovació, si escau, dels Criteris de Promoció del Professorat per al curs 2019/2020.TEXT
 5. Aprovació, si escau, de la Modificació del Reglament per a l'Estabilització del Professorat Associat de la Universitat de València. TEXT
 6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València.TEXT
 7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València.TEXT
 8. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 2/2019 de PAS de la Universitat de València. TEXT
 9. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de jornada i horaris de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València. TEXT
 10. Reducció de tres crèdits docència per al PDI amb necessitats de conciliació. (sense documentació).
 11. Torn obert de paraules.