Logo de la Universitat de València Logo Col·leció Espanyola de Cultius Tipus Logo del portal

Bacteris
Fongs filamentosos i llevats
Només soques tipus
CECT:

Les consultes al catàleg de la CECT es poden realitzar de tres maneres diferents:

  • Llista de soques: Mitjançant aquesta opció es presenten totes les soques de la CECT agrupades per gèneres i espècies en una llista alfabètica. La "T" darrere d'un nombre indica que és soca tipus.
  • Recerques: Permet realitzar recerques emprant dos criteris i un connector, que pot ser "I", "O" i "NO".
    Els termes de recerca han d'estar en anglès
  • Selecció d'una soca mitjançant el seu nombre de la CECT:  Introduint el nombre de la soca en la CECT s'obtindrà directament la fitxa de la soca en el marc corresponent. En aquest cas cal tenir en compte el catàleg de microorganismes en el qual ens trobem.

La CECT segueix estàndards de qualitat per garantir la viabilitat, puresa i autenticitat de les soques que conserva.
La informació mostrada en les fitxes de les soques procedeix de diverses fonts.
Algunes de les propietats no han estat necessàriament contrastades per la CECT.