Logo de la Universitat de València Logo Col·leció Espanyola de Cultius Tipus Logo del portal

  • Serveis

Dipòsits

La CECT participa des de 2012 en una iniciativa que tracta d'armonitzar i racionalitzar la conservació de recursos genetico-microbians a Europa (MIRRI) . En este sentit, la nova política d'acceptació de depòsits públics s'encamina a evitar redundàncies i a facilitar la gestió eficient d'aquests recursos. Per este motiu es prega als depositants de soques en règim públic que, abans d'iniciar el procediment de depòsit, contacteu amb la secció de bacteris i arqueus (bacterias@cect.org) o la de fongs i llevats (hongos@cect.org), indicant les dades següents:

- espècie o designació taxonòmica proposta

- dades que fan interessant el seu dipòsit (publicacions, propietats, etc.)

La CECT accepta el dipòsit de soques de arqueus, bacteris, fongs filamentosos i llevats fins a grup de risc 3 (*) d’acord amb la definició del Real Decreto 664/1997 del 12 de Mayo de 1997

La CECT estudiarà les sol·licituds i, si és el cas, recomanarà al depositant la col·lecció europea de cultius més apropiada

Si no es client de la CECT ha de registrar-se en la Plataforma LIMS de la Universitat de València.

Hi ha tres tipus de dipòsits: públic, restringit i amb finalitats de patent segons el Tractat de Budapest.

Us preguem que abans de fer qualsevol tipus de dipòsit de soques en la CECT consulteu en cada secció els diferents procediments de dipòsit i els documents:

-Procediment per a l'enviament de soques a la CECT.

-Instruccions per a l'empaquetat de mostres biològiques