Logo de la Universitat de València Logo Col·leció Espanyola de Cultius Tipus Logo del portal

  • Serveis
Anàlisi de la composició d'àcids grassos cel·lulars microbians (MIDI)

Determinació de la composició d'àcids grassos cel·lulars de soques microbianes mitjançant cromatografia de gasos.

Caracterització microbiana (bacteris, arqueus, fongs filamentosos i llevats)

Caracterització microbiana mitjançant diverses aproximacions.

Custòdia material biològic

Servei d'emmagatzematge de material biològic en condicions controlades.

Depòsit de soques microbianes
  • Depòsit de soques d'arqueges, bacteris, fongs filamentosos i llevats fins a grup de risc 3* d'acord amb la definició del Reial decret 664/1997 del 12 de maig de 1997.
  • Depòsit de fags de soques microbianes fins a grup de risc 2 d'acord amb la definició del Reial decret 664/1997 del 12 de maig de 1997.
Identificació i caracterització microbiana per MALDI-TOF MS (matrix assisted laser desorption/ionization estafe-of-flight mass spectrometry)

La tècnica MALDI-TOF MS permet l'obtenció del perfil proteic característic d'una soca microbiana a partir de l'anàlisi de les seues proteïnes ribosomals, principalment.

Identificació microbiana (bacteris, arqueus, fongs filamentosos i llevats) mitjançant seqüenciació de gens essencials

Identificació microbiana mitjançant seqüenciació de gens essencials.

Liofilització

Tècnica que permet la liofilització de material biològic.

Material microbiològic de referència

La CECT disposa d'un catàleg públic que inclou més de 8000 soques de bacteris, arqueges, fongs filamentosos i llevats. També disposa del Mengovirus vMCO i pròximament incorporarà algunes soques de fags.

Obtenció, assemblat i anàlisi de genomes microbians

Extracció del DNA, seqüenciació del genoma (WGS), assemblat, determinació de paràmetres de qualitat, anàlisi genòmica...