Logo de la Universitat de València Logo Col·leció Espanyola de Cultius Tipus Logo del portal

  • Tarifas

La CECT presta els seus serveis d'acord amb les tarifes aprovades en el Pressupost Anual de la Universitat de València.

Les tarifes aplicables depenen de l'usuari que sol·licita el servei i s'estructuren en 3 nivells:

  • Usuaris interns: investigadors de la Universitat de València
  • Entitats públiques: investigadors d'organismes públics d'investigació o usuaris amb els quals s'estableix algun conveni
  • Usuaris externs: investigadors d'entitats i empreses privades

El llistat complet de tarifes de la CECT pot descarregar-se ací

  • Subministrament de soques en diferents formats
Liòfils o CECT 1R (Consulteu llistat CECT 1R)  

Usuaris interns

22,6 €

Entitats públiques amb lletra inicial S, P o Q en el CIF

45,1 €

Usuaris externs

87,6 €
Cultius actius  

Tarifa A: cultiu actiu de soques que es mantenen liofilitzades en la  CECT

    175,1 €

Tarifa B: cultiu actiu de soques que no es mantenen liofilitzades en la CECT

 

 Usuaris externs

175,1 €

 Usuaris interns

80,8 €

Rèplica cultiu actiu, per placa/subcultiu

16,2 €

Suspensió d’espores de fongs micorrícics

216,3 €
Acticult® 3R: Cultiu actiu i 3 vials per a reserva 226,6 €
CECT 6R: Presentació de 6 vials ja inoculats per a reserva 226,6 €
*CECT 6R quantificat: 6 vials inoculats amb ufc/ml conegudes 300 €
CECT 6R quantificat inactiu: 6 vials inoculats amb una concentració coneguda de cèl·lules inactivades 350 €
*DNA Genòmic 123,6 €
Virus (vial congelat) 154,5 €

* Soques recalcitrants o amb requeriments especials poden dur un recàrrec en el preu.

  • Sortit de soques (pre-definit)
  Entitats públiques Entitats privades
Assortiment de pràctiques (liòfils) 96,9 € 450 €
Assortiment de pràctiques (cultiu actiu) 215,4 € 875 €
Challenge test per a conservants (liòfils o CECT 1R) 386,3 € 386,3 €
Assortiment per a anàlisi d’aigües (liòfils) 309 € 309 €

 

 

  • Kits de recuperació i conservació de soques
Kit de recuperació de liòfils 32,3 €
10 vials de conservació 22,1 €
30 vials de conservació 53,9 €