Logo de la Universitat de València Logo Col·leció Espanyola de Cultius Tipus Logo del portal

  • Tarifas

La CECT presta els seus serveis d'acord amb les tarifes aprovades en el Pressupost Anual de la Universitat de València.

Les tarifes aplicables depenen de l'usuari que sol·licita el servei i s'estructuren en 3 nivells:

  • Usuaris interns: investigadors de la Universitat de València
  • Entitats públiques: investigadors d'organismes públics d'investigació o usuaris amb els quals s'estableix algun conveni
  • Usuaris externs: investigadors d'entitats i empreses privades

El llistat complet de tarifes de la CECT pot descarregar-se ací

  • Subministrament de soques en diferents formats
Liòfils  

Usuaris interns

23,59 €

Entitats públiques amb lletra inicial S, P o Q en el CIF

47,19 €

Usuaris externs

94,37 €
Cultius actius  

Cultiu actiu de soques que es mantenen liofilitzades en la  CECT

  188,64 €

Rèplica cultiu actiu, per placa/subcultiu. Només aplicable en cas de sol·licitar un cultiu actiu

27 €

Suspensió d’espores de fongs micorrícics

233,02 €
Acticult® 3R: Cultiu actiu i 3 vials per a reserva 244,12 €
CECT 6R: Presentació de 6 vials ja inoculats per a reserva 244,12 €
*CECT 6R quantificat: 6 vials inoculats amb ufc/ml conegudes 323,19 €
CECT 6R quantificat inactiu: 6 vials inoculats amb una concentració coneguda de cèl·lules inactivades 377,06 €
*DNA Genòmic 170 €
Virus (vial congelat) 166,44 €

* Soques recalcitrants o amb requeriments especials poden dur un recàrrec en el preu.

  • Sortit de soques (pre-definit)
  Entitats públiques Entitats privades
Assortiment de pràctiques (liòfils) 96,96 € 484,79 €
Assortiment de pràctiques (cultiu actiu) 235,66 € 942,64 €
Challenge test per a conservants (liòfils o CECT 1R) 416,16 € 416,16 €
Assortiment per a anàlisi d’aigües (liòfils) 332,89 € 332,89 €

 

 

  • Kits de recuperació i conservació de soques
Kit de recuperació de liòfils 34,80 €
10 vials de conservació 23,81 €
30 vials de conservació 58,07 €