Logo de la Universitat de València Logo Col·leció Espanyola de Cultius Tipus Logo del portal

La Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) és l'únic Centre de Recursos Microbians (mBRC) públic a Espanya que actua com a depositari i proveïdor de bacteris, arqueus, llevats i fongs filamentosos.

Missió

Proveir de material microbiològic de referència i dades associades; oferir serveis relacionats amb la conservació, identificació i caracterització de microorganismes; oferir formació, consultoria i consell en tots els aspectes relacionats amb el maneig i ús de recursos microbians, incloent aspectes legals; realitzar I+D amb els recursos microbians; mantindre alts nivells de funcionament seguint estàndards i recomanacions internacionals.

Visió

La CECT té com a objectiu promoure les estratègies per a la conservació i explotació dels recursos microbians seguint les recomanacions establides per als BRCs pel Conveni de la Diversitat Biològica (CBD) i l'Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OEDC). La CECT aspira a actuar com a interfície connectant Espanya amb els esforços internacionals en aquest camp i treballar de manera conjunta amb altres BRCs per a incrementar la competitivitat europea en biotecnologia.

Principals fites

Fundada pel Prof. J. R. Villanueva com una col·lecció d'investigació a Madrid (1960), la CECT es va traslladar a Salamanca, a continuació a Bilbao i finalment a València sota la direcció del Prof. F. Uruburu. Està allotjada en les instal·lacions de la Universitat de València on es va convertir en un servei (1991) complint els requisits com a Autoritat Internacional de Depòsit de microorganismes per a fins de patents segons el tractat de Budapest (IDA, 1992). La CECT va estar dirigida per la Prof. E. Garay des de 2003 a 2012 i posteriorment per la Prof. R. Aznar que és l'actual directora.

Està registrada a la WDCM (número 412) i és membre del WFCC (1977) i ECCO (1983). La primera edició del Catàleg (1976) contenia 436 soques però des de llavors la col·lecció ha crescut de manera contínua i actualment conté més de 8200 soques (2022).

La CECT disposa del certificat ISO 9001 (2004) i compleix amb les Directrius de Bones Pràctiques per a CRBs de la OECD; està situada a les instal·lacions d'alta qualitat al Parc Científic de la Universitat de València. La CECT participa activament en iniciatives europees i internacionals treballant juntament amb altres CRBs per a compartir bones pràctiques i experiència amb la finalitat de satisfer la demanda de les comunitats acadèmiques i industrials (GBRCN, EMbaRC, MIRRI…).

Reptes del futur

Els nostres objectius en el futur inclouen: expandir els nostres serveis per a satisfer les demandes dels usuaris; proveir de cursos i serveis a mesura; combinar estratègies de màrqueting amb estàndards acadèmics i establir acords de cooperació per a l'explotació biotecnològica.