Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal


Sol·licituds d'admissió curs 2023-24


El procés de nova admissió es divideix en dues fases de gestió:


Fase A, dirigida únicament a l'estudiantat, o intenció de ser-ho, de la Universitat de València.


Fase B, dirigida a l'estudiantat, o intenció de ser-ho, de la Universitat de València que no hagen arribat a temps de participar en la Fase A, i estudiantat d'altres centres públics o privats.


Termini:


Fase A: del 01/06/2023 al 30/06/2023, amb una primera resolució, excepte imprevistos, el 03/07/2023.


Fase B: del 01/06/2023 al 21/07/2023 a les 14.00 hores, amb una segona resolució, excepte imprevistos, el 21/07/2023.


Important:

  • La sol·licitud de beca de residència va lligada a l'estada en el Col·legi, no és necessari fer sol·licitud d'admissió, es considera implícita.
  • En cas que la beca fóra denegada, i continues interessat o interessada a residir en el Col·legi, has de fer la sol·licitud de nou ingrés en el termini establit.

Segons l'establit en la Resolució del Vicerectorat en matèria de terminis i condicions, les sol·licituds que obtinguen una plaça de residència disposaran d'un termini limitat per a acceptar o renunciar la plaça proposada, quedant únicament confirmades aquelles sol·licituds que hagen efectuat el pagament de 765€ en concepte de depòsit i reserva de plaça.


Finalitzats els diferents terminis de confirmació en cadascun de les fases, i en cas de disposar de places vacants, aquestes seran oferides per rigorós ordre de llista d'espera a totes les peticions que hagen quedat en tal situació

Lloc:

Els estudiants universitaris, o que tinguen previsió de ser-ho, durant el curs 2023-24 que desitjen residir al Col·legi Major Rector Peset en règim col·legial, han de presentar sol·licitud degudament emplenada en ENTREU, seu electrónica de la Universitat de Valéncia, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació: