Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i Fiscal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43171 L'empresa davant el mercat. Transmissió d'empresa 9 Obligatori Veure fitxa
43170 L'empresa i l'estatut jurídic de l'empresari 10 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 10, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43192 Treball fi de màster 10 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43179 Contracte individual de treball 7,5 Optatiu Veure fitxa
43180 Dret col·lectiu 5 Optatiu Veure fitxa
43191 Mètode i fonts del treball de recerca 10 Optatiu Veure fitxa
43190 Metodologia jurídica 10 Optatiu Veure fitxa
43189 Pràctiques externes 20 Optatiu Veure fitxa
43181 Prevenció de riscos laborals 5 Optatiu Veure fitxa
43182 Seguretat Social 7,5 Optatiu Veure fitxa
43183 Tutela administrativa i judicial dels drets laborals 5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.